Een innerlijk-kind is een deel van jezelf, immers we zijn allemaal kind geweest. De kind-kwaliteiten zoals genieten, speelsheid, openheid, creativiteit en levenslust zijn nog altijd in je. Het zijn je innerlijke schatten en het verlangen ernaar kan zich roeren. Echter door gebeurtenissen die moeilijk voor je waren of die je niet begreep als kind, heb je je vaak meer en meer teruggetrokken in jezelf en laat je deze kwaliteiten niet meer zien of kun je er niet meer bij komen.

Wellicht herken je de signalen van het verstopte innerlijk kind in de volgende voorbeelden: je hebt een sterk gevoel van “moeten”, je bent perfectionistisch, je reageert overmatig heftig met boosheid of verdriet op een voorval, je hebt regelmatig het gevoel niet mee te tellen.

Door het innerlijk kind in jezelf bewust weer toe te laten in je volwassen leven ga je patronen van wegstoppen en terugtrekken herkennen. Je erkent de pijn om onvervuld verlangen en laat je verwachting over een beter verleden los. Hierdoor komt het verleden tot rust.                                         

Stap voor stap laat je meer speelsheid, openheid en kunnen genieten toe. Je ontdekt dat er meer rust en ruimte ontstaat in je dagelijks leven.