Waarom een spel ?

Een spel brengt mensen op een inspirerende manier met elkaar in communicatie. Het kan bijdragen aan meer effectiviteit in de samenwerking en helpt om disfunctionele patronen te ontdekken en te veranderen. In een spelsituatie is het voor veel mensen minder spannend om feedback te geven of om openhartig te zijn over de eigen beweegredenen.

 

Vertaalslag naar de werkvloer

Vanuit het spel maken we de vertaalslag naar de dagelijkse realiteit van leven en werk. Met behulp van het Talentenspel komt er helderheid over de match tussen wat persoonlijk van essentieel belang is en de missie van het team of van de organisatie.

In deze methodiek worden medewerkers zowel aangesproken op hun creatieve vermogens en intuïtie als op inzicht en daadkracht. Doordat hun vermogens integraal worden aangesproken zullen zij in staat zijn om beter om te gaan met werkstress en kunnen zij flexibeler reageren op veranderingen binnen de organisatie en in de wereld.

lees meer…