Psycholoog Leersum

Psycholoog Leersum

ViaVitae is een praktijk in Leersum voor psychologische hulp (psycholoog Leersum), coach Leersum (coaching) en EMDR Leersum en werken als relatietherapeut.

De klachten waar mensen zich mee melden zijn van uiteenlopende aard, van stress en burnout, communicatieproblemen, algemene angsten en faalangst, relatieproblemen, laag zelfbeeld, depressie (depressief) of somberheid

Wij zijn gespecialiseerd in de behandeling van mensen met traumatische ervaringen. Het kan hierbij gaan om eenmalige gebeurtenissen, zoals een verkeersongeluk, een gewelds ervaring, een verkrachting, een overval of sterfgeval. Deze ervaringen zijn vaak wel kortdurend te behandelen door de psycholoog leersum (veel met behulp van EMDR en mindfullness). Ook mensen die langdurig getraumatiseerd zijn kunnen binnen onze praktijk terecht.

U kunt zich melden op eigen initiatief of na een verwijzing van uw huisarts.

Omdat onze praktijk klein is, is er weinig bureaucratie en zijn wij flexibel en cliëntgericht in onze benadering. Er zijn bovendien doorgaans korte wachttijden tussen aanmelding en het begin van de behandeling.

Psycholoog Leersum

Psychologische hulp Leersum

Een opsomming van een aantal klachten waarmee u zich kunt aanmelden is:
-Spanningsklachten zoals hyperventilatie en slaapproblemen, dwanghandelingen en fobieën.
-Psychische klachten zoals angsten, schuldgevoelens, depressiviteit, gevoelens van eenzaamheid en piekeren.
-Lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, rugpijn, maagpijn, vermoeidheid of benauwdheid, waarvoor geen duidelijke medische verklaring is gevonden.
-Problemen in relaties, thuis of daarbuiten.
-Werkgerelateerde problematiek, zoals overspannenheid, burnout, conflicten op het werk.
-Problemen op school of met studie
-Echtscheidingsproblemen
-Eetproblemen of eetsoornissen
-Opvoedingsproblemen thuis of op school

In het eerste gesprek (intakegesprek) proberen wij samen met u uw klachten/problemen duidelijk te krijgen. Vervolgens zullen wij u voorstellen welk vervolgtraject het meest passend is voor u. Als u zich hierin kan vinden kan er een behandeling starten. Uitgangspunt hierbij is dat de klachten aan de hand van een zo kort mogelijk behandeltraject, welke praktisch en oplossingsgericht is, zullen afnemen of verdwijnen. Wanneer we in overleg met u vinden dat er andere hulp nodig is dan wij in de praktijk kunnen bieden, zullen wij u goed adviseren waar u wel terecht kunt.

www.therapeut-info.nl

<a href=”http://www.therapeut-info.nl” title=”Therapeut”>www.therapeut-info.nl</a>

Het adres van de psycholoog leersum is:

Prinses Margrietlaan 3
3956 XV Leersum

Telefoon: 0343520091 / 0612293636

Meer info over de gz-psycholoog

http://www.gz-psychologennet.nl/GZ-psycholoog-wat.htm