“Leven met bezieling”

Eéndaagse workshop Talentenspel

30 oktober 2015

specifiek voor coaches en diegenen die al
traject met de methodiek hebben gevolgd.

Het Talentenspel is een effectieve coachingsmethode, bedoeld om je talenten optimaal te ontwikkelen en te gebruiken. Sommige talenten ken je wellicht al goed, maar ook kun je nieuwe verrassende, soms vergeten of weggestopte, talenten ontdekken. Het ervaren van de rijkdom en mogelijkheden van je talenten maakt je blij en brengt je bij je passie en bezieling.

Je start met een actuele vraag die je nu bezig houdt in jouw dagelijks leven. Vragen kunnen zijn: ik sta voor een keuze, zoek werk wat mij voldoening geeft, ik wil mijn talenten ontplooien, ik ben benieuwd naar mijn missie en talenten.
In de eerste fase van het spel kies je jouw archetypische talenten. Via archetypen werk je met beeldtaal, waardoor je direct diepere wijsheid in jezelf aanboort. Je krijgt meer inzicht in de vraag die je bij aanvang hebt verwoord. Specifiek binnen het Talentenspel is dat je jouw talenten verbindt met je ziel, kern(waarden). Je wordt je bewust dat het mogelijk is je talenten in te zetten en vanuit je hart te leven.

Zodra je, na de eerste fase, ontdekt hebt op welke rol ieder talent vervult in jouw leven, leg je jouw talenten op het bord van de Levensboom. Hiermee ontstaat ordening en balans tussen de verschillende talenten en kan ieder talent optimaal tot z’n recht komen. Het wordt duidelijk welke talenten je levensopdracht vervullen, welke je inzet in werk en relaties, en welke er vooral zijn voor je persoonlijke ontwikkeling.
In de afsluiting van het traject formuleer je twee concrete stappen om een nieuwe beweging in gang te zetten.

 

flower of life

 

Praktische info:
Data:                                         30-10-2015
Locatie:                                     Pr. Margrietlaan 3, Leersum
Tijd:                                          10:00 u. – 17: 00 u., inloop vanaf 9:30 u.
Begeleiding:                              Marita Hofman, integraal therapeut/coach
Kosten:                                      € 100,-, incl. koffie/thee en sap
Groepsgrootte:                          maximaal 4 deelnemers

Info: W: www.viavitae.nl
Tel.nr. 0343-520091 / 06-12293636
Aanmelden: Klik hier: