“Tot aan de drempel”

Deze middag zal ik een lezing houden met als titel “Tot aan de drempel”. In deze lezing vertel ik in een persoonlijk verhaal over de coma, het leven en sterven van mijn jongste zoon Robert.

Ik zal vervolgens bredere lijnen trekken over het omgaan met het verlies van een dierbare. Hierin zullen verschillende aspecten van rouw langskomen, maar het zal ook gaan over de beweging hoe je weer toe te wenden naar het leven. Hoe je leven, inclusief je rouw, weer ten volle te kunnen leven.

Als afsluiting zal er gelegenheid worden geboden om vragen te stellen en om met elkaar uit te wisselen.

 Robert 22 sepia

Rouw is een veelkleurig landschap, een interactief gebeuren en dynamisch gebeuren, dat zich op onze eigen en unieke wijze ontwikkelt en ontvouwt doorheen onze levensloop. Uit een artikel van Johan Maes.

 

 

Datum   16 maart 2014  
Locatie   Stichting EKR, Barchman Wuytierslaan 51, Amersfoort  
Tijd   14.00 u.  
Kosten   € 15,-  
Opgave   info@kubler-ross.nl