teams

Via het Talentenspel krijgen teamleden meer zicht op hun scala aan mogelijkheden en drijfveren. Het wordt duidelijk wat ieder teamlid kan betekenen binnen het team of voor de organisatie.

 

iStock_000001372455_Small

Herkent u in uw organisatie of team de volgende thema’s?

*  We willen de communicatie verbeteren en het onderling vertrouwen vergroten.

*  Teamleden willen hun talenten vanuit eigenheid inzetten, hoe zetten we daar een stap in?

*  Na een reorganisatie/fusie willen wij onze gezamenlijke waarden en doelstelling neerzetten

*  Hoe kunnen wij onze gezamenlijke missie daadkrachtig vormgeven in de huidige tijd?

Het Talentenspel kan dan voor u de juiste tool zijn om antwoorden te vinden op uw vragen. lees meer…